Mimo spełnienia przesłanek, UE nie obejmie Włochów procedurą nadmiernego…

Kiedy Polska przekroczyła wskaźniki dotyczące nadmiernego deficytu, to Bruksela nie miała żadnych wątpliwości i natychmiast nałożyła procedurę.

Comments are closed.