Kraje rozwinięte wzbogacały się na robieniu rzeczy, które dziś są zakazane…

Zachód samoogranicza się w kwestiach, które dały mu bogactwo. Problem polega na tym, że takiego samego samoograniczenia żąda od krajów biednych, co zamyka im drogę na szybki rozwój.

Comments are closed.